• Välkommen till Branschföreningen för Svenskt Reparbete

  Välkommen till BFSR,
  Branschföreningen för
  Svenskt Reparbete

Om BFSR

Branschföreningen Svenskt Reparbete (BFSR) startades 2019. Organisationens ändamål är att ta tillvara på medlemmarnas intressen i fråga om utveckling av reparbete i Sverige. Utveckla verksamheten och föra branschens gemensamma talan i samarbete med myndigheter och organisationer.

Anmäl ditt intresse HÄR för att fortlöpande få information om föreningen. 

Våra medlemsföretag

Altitude Access Scandinavia AB

Altitude Access, en entreprenör för alla typer av uppdrag. Med flera yrkeskategorier representerade så löser vi arbeten som annars kräver flera olika entreprenörer. Vi utför allt inom industriservice, bygg- och fastighetsunderhåll med kvalificerad yrkespersonal. Vi utgår från Linköping, men arbetar över hela södra och mellersta Sverige. ”Tjänster på hög nivå”.

Cresto Group

Cresto Group erbjuder ett komplett sortiment av premium fallskydds- och räddningslösningar för krävande höjdarbetare. Med vårt breda utbud av kundanpassade produkter, utbildningar och relaterade tjänster är vi marknadsledande i Norden. Vi strävar efter att hålla en hög kvalitet i allt vi gör och vårt erbjudande drivs av insikt om våra kunder och deras utmaningar.

Höga Nord Industriklättring AB

Höga Nord Industriklättring AB med säte i Norrköping, tar uppdrag i hela landet. Tillsammans igenom ett kooperativ av yrkesklättrare bildar vi ett nätverk av hantverkare med SPRAT eller IRATA certifikat. Skrotning av värmepannor, Blästring, Epoximålning; Svetsning utan licenskrav, Högtrycks tvätt är några av Höga Nords tjänster för fastighet eller industrin.

Klätterservice AB

Klätterservice utför fackmannamässiga hantverkstjänster på höjd och svårtillgängliga platser inom bygg, fastighet, industri & infrastruktur. Vanliga uppdrag för oss handlar om rostskyddsmålning, betong- & putsreparationer, montage, fognings- och glasarbeten samt fallkskyddsinstallationer. Utbildningar håller vi inom fallskydd och reparbete. Vi utgår från Stockholm och är rikstäckande. Klätterservice – Total access.

Klätterteknik AB

Klätterteknik är ett medlemsföretag i den internationella branschorganisationen IRATA. Vårt mål är att leverera en säker och hållbar helhetslösning till våra kunder. Våra tre affärsområden är reparbete, fallskydd och utbildning. Klätterteknik ägs av Axel Johnson AB/Certex Svenska AB och ingår i deras industrigrupp Lifting Solutions. Vi är rikstäckande med huvudkontor i Stockholm.

Nord Access AB

Nord Access AB erbjuder kvalificerade tjänster inom repaccess (Rope Access), fallskydd, montage och tillverkning. Företaget bedriver sin verksamhet i hela norra Sverige med säte i Umeå. Vi arbetar mot företag och industrier där vi erbjuder en mängd olika tjänster på svårtillgängliga platser, trånga utrymmen och höga höjder.

ProAccess

ProAccess är ett komplett, rikstäckande höghöjds och industriklättringsföretag främst inom tung industri, där yrkeskompetens, kvalité och säkerhet är ledord i allt vi gör. Med ett var Europas största utbildningscenters, komplett web shop ”personligtfallskydd.se” och ett av Sveriges ledande repföretag inom rostskyddsmålning, betong, montage och arbete i slutna utrymmen, erbjuder vi helhetslösningar på arbete på höjd. ”Quality solutions at Heights”

Ropeteam AB

Ropeteam AB finns i Göteborg och är framförallt verksamma på västkusten. Vi arbetar främst inom bygg och fastighet med fogning, betonglagning och läckageundersökning tex. Att lösa åtkomst på ett säkert sätt är vårt primära fokus men också att vara ett klimatvänligare alternativ.

Svensk Höjdsäkerhet

Svensk Höjdsäkerhet är ett rikstäckande företag med kontor i Växjö och Stockholm. Vi samarbetar ofta med andra företag eftersom fokus ligger på att kunna erbjuda en helhet och täcka alla de behov som våra kunder har. Vi specialiserar oss på effektiva utbildningar genom webbaserad teori och skräddarsydd praktik. Men arbetar också med reparbete, safety management, kontroller, försäljning och uthyrning.

V Pro

V.Pro AB utför höghöjdsarbeten, säkerhetsutbildningar och försäljning av fallskydd. Vår affärsidé är att med hjälp av yrkesklättrare utföra höghöjdsuppdrag åt industrier och byggnadsföretag på svårtillgängliga platser så som broar, master, skorstenar och fasader. I vårt nätverk av yrkesklättrare finns behörig personal inom ett flertal yrkesgrupper. Vi arbetar över hela Norden med huvudkontor och utbildningsanläggning i Kungälv.

VYN AB

Vyn jobbar med yrkesklättring och vi är som en tränad specialstyrka av hantverkare. Uppdragen vi utför sker ofta på tak, längs fasader eller i trånga, mörka utrymmen. Vanliga uppdrag för oss är rostskyddsmålning, betong, mur och putslagningar, fogning, glas- och montagejobb etcetera. Vyn jobbar även med rådgivning i fallriskmiljöer, framför allt i stora byggprojekt.

Öresund Rope Access

ÖRA är ett företag som har erfarenhet från offshore i Norge och säkerhetskulturen från plattform. Vi tar utgångspunkt i aspekter som gäller: arbete i höjden, bruk av verktyg och kemiska produkter och dessa krav. Vi utför elektrisk och mekanisk installation, svets, målning och fasadtvätt i Skåne och omkringliggande län.

Aktiviteter

9-10 september
Swedish Ropen

SM i reparbete! Läs mer på https://www.swedishropen.se/

Senaste nytt

  Bli medlem

  Vänligen se över våra kriterier för medlemskap samt våra stadgar nedan.

  Kriterier för medlemskap Antogs 2019-05-16.
  Företaget skall:
  • • Ha ett svenskt organisationsnummer.
  • • Inneha F-skattebevis.
  • • Vara momsregistrerat.
  • • Ha tecknad ansvarsförsäkring för rörelsen.
  • • Följa svensk lagstiftning.
  • • Arbeta enligt SPRAT eller IRATA.
  • • Ha ett incidentrapporteringssystem i verksamheten som en intern rutin.
  • • Ha anställd personal med ackumulerad/sammanlagd och loggboksförd arbetstid om minst 10.000 timmar i rep. Exempelvis 10 reparbetare med vardera 1.000 timmar arbetstid med rep i loggboken.
   ELLER
  • • Ha anställd personal med i snitt 3000 h loggboksförd arbetstid per anställd reparbetare. Exempelvis 2 reparbetare med 1.500 h resp 4.500 h.


  Våra stadgar

  Föreningens stadgar finns att ladda ner som pdf-fil här.

  Medlemsansökan och kontakt