• Background Image

  Välkommen till BFSR, 
  Branschföreningen för
  Svenskt Reparbete

Om BFSR

Branschföreningen är under uppbyggnad och är ett initiativ av de tre företagen Klätterservice AB, Klätterteknik samt ProAccess. Organisationens ändamål är att ta tillvara på medlemmarnas intressen i fråga om utveckling av reparbete i Sverige. Utveckla verksamheten och föra branschens gemensamma talan i samarbete med myndigheter och organisationer.

Anmäl ditt intresse HÄR för att fortlöpande få information om föreningen. 

Våra medlemsföretag

ProAccess

ProAccess är ett komplett, rikstäckande höghöjds och industriklättringsföretag främst inom tung industri, där yrkeskompetens, kvalité och säkerhet är ledord i allt vi gör. Med ett var Europas största utbildningscenters, komplett web shop ”personligtfallskydd.se” och ett av Sveriges ledande repföretag inom rostskyddsmålning, betong, montage och arbete i slutna utrymmen, erbjuder vi helhetslösningar på arbete på höjd. ”Quality solutions at Heights”

Klätterteknik AB

Klätterteknik är ett medlemsföretag i den internationella branschorganisationen IRATA. Vårt mål är att leverera en säker och hållbar helhetslösning till våra kunder. Våra tre affärsområden är reparbete, fallskydd och utbildning. Klätterteknik ägs av Axel Johnson AB/Certex Svenska AB och ingår i deras industrigrupp Lifting Solutions. Vi är rikstäckande med huvudkontor i Stockholm.

Ropeteam AB

Ropeteam AB finns i Göteborg och är framförallt verksamma på västkusten. Vi arbetar främst inom bygg och fastighet med fogning, betonglagning och läckageundersökning tex. Att lösa åtkomst på ett säkert sätt är vårt primära fokus men också att vara ett klimatvänligare alternativ.

Klätterservice AB

Klätterservice AB har projektledningskontor i Malmö, Stockholm och Östersund. Vi erbjuder fackmannamässiga hantverks-, inspektions- och industritjänster utförda av auktoriserade reparbetare. Våra affärsområden är uppdelade i Bygg & Fastighet, Industri & Infrastruktur, Innovation och Utbildning. Klätterservice – Simplifies working at heights.

Höga Nord Industriklättring AB

Höga Nord Industriklättring AB med säte i Norrköping, tar uppdrag i hela landet. Tillsammans igenom ett kooperativ av yrkesklättrare bildar vi ett nätverk av hantverkare med SPRAT eller IRATA certifikat. Skrotning av värmepannor, Blästring, Epoximålning; Svetsning utan licenskrav, Högtrycks tvätt är några av Höga Nords tjänster för fastighet eller industrin.

Cresto Group
Svensk Höjdsäkerhet
Höga Nord Industriklättring AB

Aktiviteter

Datum
Styrelsemöte

Förmiddag. Jönköping.

Datum
Årsmöte

Eftermiddag. Jönköping.

Senaste nytt

  Bli medlem

  Vänligen se över våra kriterier för medlemskap samt våra stadgar nedan.

  Kriterier för medlemskap Antogs 2019-05-16.
  Företaget skall:
  • • Ha ett svenskt organisationsnummer.
  • • Inneha F-skattebevis.
  • • Vara momsregistrerat.
  • • Ha tecknad ansvarsförsäkring för rörelsen.
  • • Följa svensk lagstiftning.
  • • Arbeta enligt SPRAT eller IRATA.
  • • Ha ett incidentrapporteringssystem i verksamheten som en intern rutin.
  • • Ha anställd personal med ackumulerad/sammanlagd och loggboksförd arbetstid om minst 10.000 timmar i rep. Exempelvis 10 reparbetare med vardera 1.000 timmar arbetstid med rep i loggboken.
   ELLER
  • • Ha anställd personal med i snitt 3000 h loggboksförd arbetstid per anställd reparbetare. Exempelvis 2 reparbetare med 1.500 h resp 4.500 h.


  Våra stadgar

  Föreningens stadgar finns att ladda ner som pdf-fil här.

  Medlemsansökan och kontakt